Erilaisia tapoja markkinoida omakustannekirjaa

Olet kirjoittanut loistavan kirjan ja haluat luonnollisesti saada sille mahdollisimman paljon lukijoita. Omakustanteen julkaisijalla ei ole käytössään kaikkia traditionaalisen kustantajan mainostuskanavia ja tästä syystä luova ajattelu on avainasemassa lukijakunnan kasvattamisessa. Tällä sivulla esitellään eräitä tehokkaita tapoja tavoittaa kohdeyleisösi ja saada kirjallesi uusia lukijoita. Lukijoiden löytämisessä tärkeintä on uusien markkinointitapojen löytäminen ja testaaminen. Seuraavassa käydään läpi eräitä tapoja markkinoida ja mainostaa omakustannekirjaa.

Kirjalle omistettu verkkosivu

Eräs tehokas tapa mainostaa kirjaa on luoda verkkosivusto, joka on omistettu kyseiselle kirjalle. Verkkosivusto on ikään kuin virtuaalinen kauppa johon potentiaaliset asiakkaat tulevat tutustumaan teokseesi. Mitä paremmin sivustosi on rakennettu, sitä tehokkaammin se vetää asiakkaita ja sitä useampi asiakas tekee positiivisen ostopäätöksen. Verkkosivun suunnittelussa kannattaa käyttää luovuutta ja pohtia tilannetta asiakkaan kannalta: Mitä asiakas tulee etsimään sivultasi? Kuinka asiakas saisi mahdollisimman positiivisen kuvan kirjastasi? Haluatko mahdollisesti tarjota näytekappaleita kirjasta sivuillasi? Näiden ja muiden vastaavien kysymysten tulee olla avainroolissa sivustosi tyyliä pohtiessasi.

Kirjan promotointi mainosten avulla

Jos kukaan ei tiedä että olet kirjoittanut mahtavan kirjan, kukaan ei voi ostaa sitä. Jos olet julkaissut kirjasi perinteisen kustantajan kautta, sinulla on käytössäsi kustantajan tarjoama markkinointiverkosto. Jos sen sijaan olet julkaissut omakustanteen ja varsinkin jos kyseessä on ensimmäinen kirjasi, tilanteesi on konkreettisesti erilainen koska sinulta puuttuu kirjasi suoraviivaisen mainostamisen mahdollistava verkosto. Omakustanteen julkaisijan täytyy itse rakentaa mainoskampanja, jonka avulla tehdä kirjaansa tunnetuksi. Tänä päivänä omakustanteen markkinointi on onneksi huomattavasti helpompaa kuin vielä muutama vuosi sitten.

Mainokset verkossa

Nykyisin internet on eräs tärkeimmistä mainoskanavista, oli kyseessä lähestulkoon tuote kuin tuote. Mikäli kohderyhmäsi koostuu pääasiassa nuorista ihmisistä, internet on tehokkain tapa tavoittaa nämä lukijat. Googlen Adwordsin avulla on mahdollista luoda tarkkaan kohdennettu mainoskampanja joka tavoittaa nimenomaan kohderyhmään kuuluvat henkilöt. Tässä kannattaa kuitenkin olla tarkkana: Jos mainoskampanjan kohdentamista ei ole suunnitellut oikein, adwordsin käyttö saattaa tulla hyvinkin kalliiksi siitä saatavaan hyötyyn nähden.

Mainokset relevanteilla nettisivuilla

Kirjan aihepiiriin olennaisesti liittyvillä sivustoilla kannattaa mainostaa. Googlettamalla löydät useita verkkosivustoja ja blogeja, jotka liittyvät kirjasi aihepiiriin ja jotka tarjoavat mainostilaa sivuillansa. Jos et ole valmis maksamaan mainostilasta, voit ottaa yhteyttä bloggaajiin, jotka käsittelevät kirjasi kannalta relevantteja aiheita ja tarjota heille ilmaispainosta kirjastasi. Mikäli bloggaaja lukee teoksesi ja pitää siitä, hän saattaa mainita sen blogissaan ja näin lisätä kirjasi näkyvyyttä.

Paperimainokset

Mikäli tietokoneen käytön perusteet ovat hallussa, Photoshopilla tai vastaavalla ohjelmalla on helppo luoda juliste jossa on kirjan kuva ja ohessa lukijan mielenkiinnon herättävä mainosteksti. Mikäli kuvankäsittelytaitoja löytyy enemmän, voi julisteesta tehdä vielä vetävämmän. Tällaisia mainosjulisteita voi levittää relevantteihin kauppoihin ja muihin paikkoihin, joissa kohderyhmään kuuluvia ihmisiä liikkuu. Mikäli kirjasi kohderyhmä on nuoret ja/tai nuoret aikuiset, tällaisia paikkoja voivat olla esim nuorison suosimat liikkeet kuten vaatekaupat, musiikkiliikkeet jne. Luovuutta kannattaa käyttää pohtiessa missä kohderyhmään kuuluvia henkilöitä saattaisi tavoittaa parhaiten.

Julisteita ei tietenkään voi liimata liikkeen seinään kysymättä lupaa, mutta useissa liikkeissä on ilmoitustaulu, jolle on sallittua kiinnittää erilaisia mainoksia ja esitteitä. Mainosten kiinnityspaikkoja miettiessä kannattaa niinikään omaksua luova ajattelumalli; mitä useammassa paikassa mainoksia on nähtävillä, sitä suuremman yleisön ne tavoittavat. Älä kuitenkaan kiinnitä kirjasi mainosta kadun jokaiseen valotolppaan, sillä liika näkyvyys voi myös kääntyä kirjaasi vastaan ja herättää potentiaalisten lukijoiden ärtymyksen kiinnostuksen sijaan.

Muut sähköiset levitysmuodot

Erilaisia sähköisiä levitystapoja kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan. Voit esimerkiksi tarjota kirjasi aihepiiriin liittyvää näyttävää kuvaa näytönsäästäjäksi tai tietokoneen taustakuvaksi kirjalle omistetulla nettisivulla tai vastaavalla foorumilla (tämä luonnollisesti edellyttää että kirjallasi on sille omistetut nettisivut joita sinä hallinnoit). Kuva ei saa näyttää mainokselta (koska kukapa haluaisi mainoksen näytönsäästäjäkseen tai taustakuvakseen) mutta voit hyvin lisätä kirjasi nimen johonkin kulmaan, jossa se ei ole häiritsevästi esillä mutta josta se kuitenkin huomataan.

Lue lisää omakustanteen markkinoinnista täältä.