Millaisia summia nettisivun avulla voi ansaita?

Aihepiiristä riippuen nettisivusto voi tuottaa joko vaatimattomampaa tai vaihtoehtoisesti myös varsin huomattavaa tuloa. Tiettyjä aihepiirejä käsittelevät sivustot tuottavat enemmän kuin toiset, vähemmän kiiinnostavia aiheita käsittelevät sivut. Sivuston laadulla on myös ratkaiseva merkitys sen kannalta, kuinka paljon sivusto tulee tuottamaan tuloa pitkällä tähtäimellä: mikäli sivuston laatu on heikko eivätkä ihmiset löydä etsimäänsä, vierailijat eivät palaa sivustolle siellä kerran käytyään.

Google havaitsee tällaiset trendit vierailijoiden käyttäytymisessä ja päättelee ettei kyseinen sivusto ole hyvä tietolähde, minkä seurauksena sivuston sijoittuminen Googlen hakutuloksissa putoaa. Mikäli sivusto kuitenkin on sisällöltään laadukas ja vierailijoille riittävästi tietoa tarjoava, se sijoittuu hyvin hakutuloksissa ja vastaavasti sivuston tuotot kasvavat.

Viime kädessä sivuston tuotto on kiinni siitä kuinka paljon töitä sivuston ylläpitäjä on valmis tekemään sen menestyksen eteen. Google pitää sivustoista joita päivitetään säännöllisesti ja sijoittaa ne korkeammalle hakutuloksissa kuin sivut, joiden sisältö ei juurikaan muutu. Mikäli sivuston ylläpitäjä jaksaa tuottaa säännöllisesti uutta laadukasta sisältöä sivuilleen varmistaa hän niiden pysymisen hakutuloksissa optimaalisella paikalla, mikä puolestaan lisää sivuston vierailijoiden lukumäärää. Vierailijoiden lukumäärä puolestaan korreloi suoraan sivuston tuoton kanssa.

Mitä kannattaa odottaa alkuvaiheessa?

Alkuvaiheessa tulot ovat monesti hyvin pieniä, sillä sivuston tunnetuksi tekeminen vie aikaa. Tulot alkavat yleensä kasvaa siinä vaiheessa kun sivusto alkaa nousta Googlen hakutuloksissa. Jos sivustosi pääasiallinen tulonlähde ovat erilaiset mainokset, sivuston tuotto on usein suoraan verrannollinen sivuilla käyvien vierailijoiden lukumäärään.

Mikäli sivustosi teema liittyy sivuillasi esitettyihin mainoksiin, on todennäköisempää että sivustosi vierailijat klikkaavat mainoksia. Esimerkiksi Googlen Adsense mainostusohjelma on optimoitu siten että se valitsee tietyllä sivustolla näytettävät mainokset sivuston sisällön perusteella, jolloin mainosten klikkausprosentti on suuri. Googlen Adsense ohjelmaan liittyminen on hyvin helppoa, lisää aiheesta voit lukea täältä.

Kun julkaiset nettisivusi, Google ei vielä ole indeksoinut sitä eikä kukaan käytännössä tiedä sivusi olemassaolosta. Seuraava askel on saada sivullesi mahdollisimman paljon vierailijoita. Aivan ensimmäiseksi sinun tulee submittoida sivustosi Googlen indeksiin. Tämä on helppoa, googleta vain "submit web page to google" ja löydät helpot ohjeet kuinka saada sivusi osaksi Googlen indeksiä. Kun sivustosi on ilmaantunut Googlen hakutuloksiin, on aika lähteä parantamaan sen asemaa hakutuloksissa.

Kuinka kauan kestää päästä käsiksi suuriin tuloihin?

Google arvottaa nettisivustoja erilaisten tekijöiden perusteella, ja eräs näistä tekijöistä on nettisivun ikä. Sanonta "Old is Gold" pitää hyvin paikkansa Googlen kohdalla: mitä kauemmin sivusto on ollut olemassa, sitä luotettavampana tietolähteenä Google sivua pitää. Mikäli sivusto olisi ns "huijaussivusto", on todennäköistä että Google olisi jossain vaiheessa korvamerkinnyt sivun "ei-toivotuksi", mutta mikäli sivustolla ei ole tilillään "rikkomuksia" Googlen silmissä ja se on ollut listattuna jo jonkin aikaa, Google alkaa pikkuhiljaa pitää sivustoa luotettavana tiedonlähteenä ja nostaa sen sijoitusta hakutuloksissa.

Siinä vaiheessa kun sivustosi alkaa sijoittua korkeammalle hakutuloksissa, alkavat tulotkin tavallisesti kasvaa. Mikäli sivustosi sijoittuu hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle, sivuston aihepiiristä riippuen vierailijamäärät saattavat nousta hyvinkin suuriksi, mikä puolestaan kasvattaa sivuston tuottoa.

Vaikka sivustosi tuottaisikin tuloa myös muilla tavoin, esimerkiksi myymällä suoraan tai välillisesti erilaisia tuotteita, siinä vaiheessa kun sivustosi vierailijamäärä on kasvanut riittävän suureksi kannattaa harkita mainosten sijoittamista sivuille lisätulojen hankkimiseksi. Mikäli mainokset liittyvät sivuston aihepiiriin vierailijat eivät koe niitä häiritsevinä eivätkä ne vaikuta negatiivisesti sivuston kävijöihin, vaan saattavat jopa lisätä sivusi kiinnostavuutta.

Mainostajat kannattaa edellämainitusta syystä valita tarkoin: mitä lähempänä sivustosi yleistä teemaa mainokset ovat, sitä todennäköisempää on että mainokset kiinnostavat vierailijoitasi sen sijaan että he filtteröivät ne pois mielestään keskittyessään sivustosi muuhun sisältöön. Mikäli mainokset ovat aihepiireiltään lähellä sivustosi yleistä teemaa, saattaa niiden klikkausprosentti nousta hyvinkin suureksi, mikä puolestaan kasvattaa merkittävästi sivustosi tuottoa.

 

Lue lisää tulojen hankkimisesta internetin avulla täältä.