Kokopäiväiseksi pienyrittäjäksi

Siirtyminen yrittäjäksi kokopäivätyöstä

Mikäli et ole aiemmin toiminut itsenäisenä yrittäjänä ja sinulla on epävarmuutta siitä kuinka hyvin yritystoiminta lähtee ottamaan tuulta alleen, yrittäjäksi siirtyminen kannattaa tehdä vaiheittain. Jos sinulla on vakituinen päivätyö ja mahdollisuus siirtyä osittain osa-aikaiseksi, on tämä ideaalinen tilanne transition kannalta. Näin pystyt satsaamaan uuteen uraan tehokkaasti ja samaan aikaan saat edelleen palkkaa päivätyöstäsi, mikä puolestaan vähentää taloudellista painetta ja sitä kautta tarpeetonta stressiä. Mikäli yritystoiminta ei ota tuulta alleen halutulla tavalla, on sinun myös mahdollista palata päivätyöhösi ja jatkaa yritysidean kehittelyä kunnes olet valmis jälleen kokeilemaan siipiäsi yritysmaailmassa.

Koska kannattaa irtisanoutua?

Monet yrittäjät ovat ensin kehitelleet pitkään ideoita päässään ennen kuin ottavat ratkaisevan askelen ja irtisanoutuvat päivätyöstään. Irtisanoutuminen on suuri elämänmuutos niin taloudellisesti kuin henkisestikin eikä moista päätöstä todellakaan tule tehdä hätiköiden. Sanomatta on selvää ettei kannata polttaa siltoja takanaa hyvään työpaikkaan mikäli ei ole täysin varma että haluaa lopettaa päivätyönsä. Mikäli kuitenkin olet harkinnut asiaa kunnolla ja olet päättänyt ottaa riskin ja irtisanoutua päivätyöstäsi, tulee sinun varmistua että sinulla on riittävä turvaverkko sen varalta, että asiat eivät suju niin kuin on suunniteltu. Ideaalisessa tilanteessa sinulla on irtisanoutuessasi säästössä riittävä pesämuna, jonka avulla selviät tarvittaessa muutaman kuukauden vaikka tulotaso olisi yritystoiminnan käynnistymisvaiheessa alhainen.

Monet työnantajat arvostavat rehellisyyttä mutta sen sijaan eivät soutamista ja huopaamista päivätyön ja yrittämisen välillä. Mikäli CV:stäsi ilmenee että tämän tästä olet kokeillut yrittäjänä siipiäsi ja palannut taas muutaman kuukauden jälkeen päivätyöhön, työnantaja joutuu palkkaamistasi harkitessaan kysymään itseltään kuinka sitoutunut työntekijä tulisit olemaan. Mikäli työnantaja haluaa ensisijaisesti pitkäaikaisen työntekijän, hän saattaa päätyä valitsemaan sellaisen henkilön jonka kohdalla ei ole vastaavia kysymysmerkkejä. Kannattaa siis irtisanoutua päivätyöstään vasta siinä vaiheessa kun näyttää todennäköiseltä että pystyt todella elättämään itsesi yritystoiminnallasi pitkällä tähtäimellä.

Kuinka paljon pienyrittäjän täytyy tienata tullakseen toimeen?

Monet ovat siinä käsityksessä, että yrittäjyyteen liittyy liuta ylimääräisiä kuluja, jotka leikkaavat pienyrittäjän palkkapussista ison siivun. Luonnollisesti kulujen määrä riippuu siitä minkä tyyppinen yritystoiminta on kyseessä. Mikäli toiminta edellyttää esimerkiksi erillisen liiketilan vuokrausta ja tietynlaisen välineistön käyttöä (esimerkkinä kampaamotoiminta) ovat kulut luonnollisesti sen mukaiset. Mikäli yritystoiminta sen sijaan ei vaadi erillistä toimitilaa tai välineistöä tietokoneen lisäksi, ovat kulut tavallisesti minimaaliset. Monet pienyrittäjät ovat tänä päivänä keskittyneet nettiyrittämiseen, jolloin toimintaan liittyvät kulut ovat hyvin pienet. Mikäli yritystoiminta tuottaa kuussa minimipalkan verran tuloa, sen varassa on mahdollista elää.

Toki minimipalkkatasollekin pääseminen edellyttää ammattimaista otetta yritystoimintaan, pitkäntähtäimen suunnitelmallisuutta ja varsinkin alussa runsaasti työtä. Yrittäjyydessä monia kiehtoo juuri se, että tulot eivät ole "fiksattuja" vaan omalla työllä on mahdollisuus vaikuttaa konkreettisesti siihen kuinka paljon toiminta tuottaa rahaa. Mikäli yritystä hoitaa hyvin ja omistaa aikaa sen kehittämiselle esimerkiksi innovatiivisten uusien markkinointistrategioiden avulla on mahdollista tienata pitkällä tähtäimellä huomattavasti paremmin kuin keskipalkkaisessa kokopäivätyössä. Yritystoiminnan luonteesta riippuen on myös mahdollista siirtyä välillä takaisin päivätyöhön ja jatkaa yrityksen pyörittämistä sen ohessa, jolloin kokonaistulotaso nousee entisestään.

Oman yrityksen hyviä puolia

Nykyaikana suurin osa ihmisistä huolehtii työpaikkansa pysyvyydestä ja työttömien joukossa on suuri määrä myös korkeasti koulutettuja henkilöitä. Koulutus ei tänä päivänä ole tae menestyksekkäästä eläkeikään jatkuvasta työurasta ja monet kokevatkin tästä syystä oman yrityksen olevan pitkällä tähtäimellä päivätyötä turvallisempi tulonlähde. Omassa yrityksessä työskennellessä ei tarvitse pelätä yt-neuvotteluja tai muutenkaan jännittää koska työnantaja päättää muuttaa työtehtävien luonnetta, työpaikan sijaintia tai muita vastaavia olennaisia elämään vaikuttavia elementtejä. Omassa yrityksessä työskentelevä ihminen on kirjaimellisesti vastuussa itselleen omasta elämästään ja menestyksestään.

Lisää tietoa erilaisista tavoista työskennellä kotona ja vinkkejä kuinka päästä alkuun itsenäisenä pienyrittäjänä löydät sivulta kotona työskentely - tuloja internetin avulla.